Xử phạt khi thực hiện quyết toán thuế TNCN quá hạn quy định

, , Leave a comment

Trường hợp nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) sau thời gian quy định (sau ngày 30/03/2020) hoặc không nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN thì có bị phạt không và mức phạt như thế nào? Dưới đây nghiệp vụ kế toán thuế sẽ gửi đến các bạn những hình thức xử phạt khi quyết toán thuế TNCN quá hạn.

Xem thêm: Cá nhân nào phải thực hiện quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế?

Xử phạt khi thực hiện quyết toán thuế TNCN quá hạn quy định

Quyết toán thuế TNCN quá hạn tùy vào trường hợp cá nhân sẽ phải chịu mức phạt 

Cá nhân có số thuế nộp thừa nếu không nộp hồ sơ quyết toán thuế (do không có nhu cầu hoàn thuế) hoặc muốn hoàn thuế nhưng nộp hồ sơ sau ngày 30/03/2020 thì không bị phạt.  

(Cá nhân có số thuế nộp thừa có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế vào bất kì thời điểm nào trong năm);

Cá nhân có số thuế TNCN phải nộp thêm năm 2019 và nộp hồ sơ quyết toán thuế sau ngày 30/3/2020 thì sẽ bị áp dụng các mức phạt sau đây:

+ Nộp tiền xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định. Mức phạt phụ thuộc vào thời gian chậm nộp hồ sơ khai thuế quy định tại Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC;

Các bạn xem chi tiết trong bài viết: Mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế mới nhất

+ Nộp tiền chậm nộp tiền thuế TNCN tính như sau:

Số tiền chậm nộp = Số tiền thuế chậm nộp X 0,03% X Số ngày chậm nộp.

(Căn cứ Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 và khoản 3 Điều 3 Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính)

2. Xác định tiền chậm nộp tiền thuế day kem ke toan tai nha tphcm

a) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

b) Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau: trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13, từ ngày 01/7/2016 tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày. học chứng chỉ kế toán trưởng

c) Số ngày chậm nộp tiền thuế (bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định của pháp luật) được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế, thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo hoặc quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế hoặc quyết định xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến ngày người nộp thuế nộp số tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

mã loại hình xuất nhập khẩu

d) Trưng hp cơ quan thuế thc hin cưỡng chế bng bin pháp kê biên tài sn, bán đu giá tài sn kê biên đ thu hi n thuế thì ngưi np thuế b tính tin chm np từ ngày tiếp sau ngày cui cùng ca thi hn np thuế; thi hn gia hn np thuế theo quy định ca pháp luật v thuế; thi hn np thuế ghi trong thông báo hoc quyếđịnh x lý ca cơ quan thuế hoc cơ quan có thm quyđến ngày cơ quan thuế lp biên bn kê biên tài sn.

Trưng hđã chuyn giao quyn s hu tài sn bán đu giá cho ngưi mua theo quy định ca pháp luật mà cơ quan chc năng có thm quyn bán đu giá tài sn không np tin thuế vào NSNN thì cơ quan chc năng có thm quyn bán đu giá tài sn phi np tin chm np k t ngày tiếp theo ngày chuyn giao quyn s hu tài sđến ngày np thuế vào NSNN.

Không tính chm np trong thi gian thc hin các th tđấu giá theo quy đnh ca pháp luật.

e) Trường hợp người nộp thuế khai thiếu tiền thuế của kỳ thuế phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện qua thanh tra, kiểm tra hoặc người nộp thuế tự phát hiện thì áp dụng tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày (hoặc mức phù hợp quy định của văn bản pháp luật từng thời kỳ) từ ngày phải nộp theo quy định của pháp luật đến hết ngày 30/6/2016 và theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế khai thiếu từ ngày 01/7/2016 đến ngày người nộp thuế nộp vào ngân sách nhà nước.”

Trên đây Nghiệp vụ kế toán thuế đã thông tin đến các bạn mức xử phạt khi thực hiện quyết toán thuế TNCN quá hạn và cách tính số tiền thuế chậm nộp theo quy định. Mong rằng các bạn sẽ thực hiện quyết toán thuế TNCN đúng hạn.

Xem thêm: 11 khoản phụ cấp, trợ cấp không phải chịu thuế TNCN

Để có đủ kiến thức để làm kế toán các bạn nên theo học thêm một khóa học kế toán thực hành. Tham khảo bài viết nên học kế toán tổng hợp ở đâu tại Hà Nội và TPHCM để lựa chọn được địa chỉ đào tạo kế toán chất lượng

Đánh giá
 

Leave a Reply