Mức phạt nộp chậm tờ khai và thuế môn bài

, , Leave a comment

Mức phạt nộp chậm tờ khai và nộp thuế môn bài như thế nào?  Quy định về mức phạt chậm nộp tiền thuế môn bài và tờ khai thuế môn bài theo Thông tư 166/2013/TT-BTC và Thông tư 130/2016/TT-BTC sẽ được chúng tôi chia sẻ trong bài viết dưới đây.

>>Xem thêm: Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài

1.Mức phạt nộp chậm tờ khai lệ phí môn bài

Căn cứ điều 9, Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định thì mức phạt nộp chậm tờ khai lệ phí môn bài được tóm tắt như sau:

Mức phạt Số ngày chậm nộp
Phạt cảnh cáo 01 đến 05 ngày
400.000 – 1.000.000 01 đến 10 ngày
800.000 – 2.000.000 10 đến 20 ngày
1.200.000 – 3.000.000 20 đến 30 ngày
1.600.000 – 4.000.000 30 đến 40 ngày
2.000.000 – 5.000.000 40 đến 90 ngày

Chú ý: Số ngày nộp chậm sẽ tính từ ngày hết hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài

Ví dụ: Công ty X thành lập ngày 15/2/2018 thì số ngày nộp chậm sẽ được tính từ ngày 1/3/2018 do hạn nộp chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng.

2.Mức phạt nộp chậm tiền lệ phí môn bài

Theo thông tư 130/2016/TT-BTC thì mức phạt nộp chậm tiền thuế được tính theo công thức  khoa hoc lap bctc cap toc

Số tiền phạt = Số tiền thuế chậm nộp x 0.03% x số ngày nộp chậm

Chú ý: học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

– Việc khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm khai thuế

– Trường hợp người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh thì phải khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh. 

Ví dụ: DN A phải nộp tiền lệ phí môn bài là 3.000.000 vnđ, hạn nộp đúng là ngày 30/1 tuy nhiên công ty quên không nộp. Đến ngày 19/2 kế toán mới đi nộp tiền thì số ngày chậm nộp là 19 ngàySố tiền phạt nộp chậm thuế môn bài là: (3.000.000 x 0,03% x 19) = 17.100 vnđ

Nghiệp vụ kế toán thuế chúc bạn thành công.

Bài viết được quan tâm: Học kế toán tổng hợp thực hành ở đâu 

Nguồn tham khảo: Kế toán Lê Ánh

 

Leave a Reply